Niệm Phật - TT. Thích Nhật Từ - 27/12/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

659 | 02-01-2016

Niệm Phật - TT. Thích Nhật Từ - 27/12/2015

Niệm Phật - TT. Thích Nhật Từ - 27/12/2015
Giảng tại chùa Đại Giác, Quảng Bình, ngày 27/12/2015
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/niem-phat.html

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.