Niệm Phật và phát nguyện (06/02/2008) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

476 | 29-06-2016

Niệm Phật và phát nguyện (06/02/2008) - Thích Nhật Từ

Khóa Phật thất chùa Linh Sơn Pháp Ấn, Nha Trang, ngày 16-02-08.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.