Niệm Phật viên thông - Kinh Niệm Phật ba la mật - chương 5 - B - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1504 | 29-05-2011

Niệm Phật viên thông - Kinh Niệm Phật ba la mật - chương 5 - B - Thích Nhật Từ

Niệm Phật viên thông - Kinh Niệm Phật ba-la-mật - chương 5 - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phật Tổ, Long Beach, ngày 18-07-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2422,Niem-Phat-vien-thong---Kinh-Ni...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.