NIỀM TIN QUA SÔNG MÊ - THÍCH THIỆN THUẬN 2016

Thể loại: 
Video

380 | 09-02-2017

NIỀM TIN QUA SÔNG MÊ - THÍCH THIỆN THUẬN 2016

Thuyết giảng: TT. Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.