Niết bàn tại thế gian - phần 3/4

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1099 | 07-12-2010

Niết bàn tại thế gian - phần 3/4

Thầy Nhật Từ giảng nhân lễ khánh thành tượng đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn dài 32M, tại Chùa Quan Âm - Hồng Ngự - Đồng Tháp, ngày 23/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2829,Niet-ban-tai-the-gian.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.