Niết bàn tại thế gian - Thích Nhật Từ - bản đầy đủ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1324 | 03-10-2012

Niết bàn tại thế gian - Thích Nhật Từ - bản đầy đủ

Niết bàn tại thế gian - Thích Nhật Từ - bản đầy đủ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân lễ khánh thành tượng đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn dài 32M, tại Chùa Quan Âm - Hồng Ngự - Đồng Tháp, ngày 23/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2829,Niet-ban-tai-the-gian.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.