Nói cái gì - Nói thế nào - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

429 | 07-02-2017

Nói cái gì - Nói thế nào - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 12 tại chùa Giác Ngộ, ngày 05-02-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.