Nối kết tình thâm - Phần 1 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1217 | 26-05-2011

Nối kết tình thâm - Phần 1 - Thích Nhật Từ

Nối kết tình thâm - Phần 1 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phật Đà, Queensland, Úc châu, ngày 26-5-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1553,Noi-ket-tinh-tham.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.