Nội Kết Tình Thâm - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1322 | 05-03-2011

Nội Kết Tình Thâm - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Nội Kết Tình Thâm - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phật Đà - Australia, ngày 26/05/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1697,Noi-ket-tinh-tham.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.