Nói không với bệnh trầm cảm - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1007 | 24-12-2014

Nói không với bệnh trầm cảm - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Nói không với bệnh trầm cảm - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ, ngày 26/10/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/play-noi-khong-voi-benh-tram-cam/

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.