Nỗi Lòng Biết Tỏ Cùng Ai - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

1406 | 11-01-2016

Nỗi Lòng Biết Tỏ Cùng Ai - Thầy Thích Phước Tiến

Nỗi Lòng Biết Tỏ Cùng Ai - Thầy Thích Phước Tiến
Bài pháp thoại Nỗi Lòng Biết Tỏ Cùng Ai do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Bỉ Quốc) ngày 08/11/2015 (27/09/Ất Mùi)
---
Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến:
https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?sub_confirmation=1
► Website:
http://phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
► Facebook:
https://www.facebook.com/thichphuoctienfanpage
► Google+:
http://google.com/+thichphuoctienppud
► Twitter:
https://twitter.com/ThichPhuocTien
► Blog Phật Giáo:
http://blogphatgiao.com/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.