Nỗi Oan Thì Là Mà (Vấn Đáp) Full - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

416 | 29-07-2016

Nỗi Oan Thì Là Mà (Vấn Đáp) Full - TT.Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 5 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc Châu
Ngày 19-05-2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-5-nam-2006/noi-oan-thi-la-...
----------------------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.