Nói Về Hạnh Mộc Tồn - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

504 | 09-07-2016

Nói Về Hạnh Mộc Tồn - TT.Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 2 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại Chùa Ấn Quang
Ngày 19-2-2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-2-nam-2006/nam-tuat-noi-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.