Nói với người muốn xuất gia 1 - TT. Thích Nhật Từ - 22/02/2005

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

767 | 23-01-2016

Nói với người muốn xuất gia 1 - TT. Thích Nhật Từ - 22/02/2005

Nói với người muốn xuất gia 1
TT. Thích Nhật Từ
(Chùa Giác Ngộ, 22-2-05)

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.