Nói với người muốn xuất gia 3 - TT. Thích Nhật Từ - 25/02/2005

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

713 | 23-01-2016

Nói với người muốn xuất gia 3 - TT. Thích Nhật Từ - 25/02/2005

Nói với người muốn xuất gia 3
TT. Thích Nhật Từ
(Chùa Giác Ngộ, 25-2-05)

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.