Núi cả sông nguồn - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1295 | 30-03-2012

Núi cả sông nguồn - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Núi cả sông nguồn - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6557,Nui-ca-song-nguon.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.