Nuôi dưỡng tâm bồ-đề 1: Yêu cần nhận thức và tâm lý - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1479 | 24-03-2012

Nuôi dưỡng tâm bồ-đề 1: Yêu cần nhận thức và tâm lý - Thích Nhật Từ

Nuôi dưỡng tâm bồ-đề 1: Yêu cần nhận thức và tâm lý. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 25-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6333,Nuoi-duong-tam-bo-de-1-Yeu-can...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.