Nương Tựa Chính Mình - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

953 | 08-02-2015

Nương Tựa Chính Mình - Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Nương Tựa Chính Mình do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân chuyến hoằng pháp tại Mỹ và Canada năm 2014. Cuộc sống của ta do ta quyết định. Bạn không thể lấy người khác làm thước đo cho hạnh phúc, đừng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài mà hãy tự nương tựa vào chính chúng ta để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, không ai hiểu chúng ta, giúp cho chúng ta bằng chính bản thân chúng ta được.

http://phatphapungdung.com/phap-am/nuong-tua-chinh-minh-thich-phuoc-tien...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.