Ở Đời vui Đạo 4/14

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1224 | 11-09-2010

Ở Đời vui Đạo 4/14

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đao tràng Diệu Anh, Philadelphia, ngày 13-08-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây:
http://tusachphathoc.com/media/#Play,1474,o-doi-vui-dao-A-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.