Ở đời vui đạo - Phần 3/3 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1045 | 29-05-2011

Ở đời vui đạo - Phần 3/3 - Thích Nhật Từ

Ở đời vui đạo - Phần 3/3 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Diệu Anh, Philadelphia, ngày 13-08-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1474,o-doi-vui-dao-A-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.