Phàm làm việc gì nên nghĩ đến kết quả- TT. Thích Nhật Từ- www.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

571 | 09-09-2015

Phàm làm việc gì nên nghĩ đến kết quả- TT. Thích Nhật Từ- www.ChuaGiacNgo.com

Phàm làm việc gì nên nghĩ đến kết quả- TT. Thích Nhật Từ-
www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Linh Phong, Thụy Sĩ, ngày 4/7/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-07-2015/pham-lam-viec-gi-n...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.