Pháp cứu tế trong kinh Vu Lan - Phần 05

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1168 | 24-08-2010

Pháp cứu tế trong kinh Vu Lan - Phần 05

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 23/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5063,Phap-cuu-te-trong-kinh-Vu-Lan....

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.