Pháp đàm về sinh tử - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1103 | 15-10-2012

Pháp đàm về sinh tử - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Pháp đàm về sinh tử - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phổ Minh, Sacramento, ngày 22-06-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2115,Phap-dam-ve-sinh-tu-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.