Pháp Học Và Pháp Hành - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thể loại: 
Video

327 | 11-05-2017

Pháp Học Và Pháp Hành - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Úc Châu năm 2017 - Pháp Học Và Pháp Hành
Giảng tại chùa Hoằng Pháp (Úc Châu) ngày 26/03/2017
Những bài giảng khác của thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.