Pháp học và Pháp hành - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

447 | 16-05-2017

Pháp học và Pháp hành - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 19 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.