Pháp Thoại Thượng Tọa Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1594 | 02-11-2011

Pháp Thoại Thượng Tọa Thích Thái Hòa

Pháp thoại của Thượng Tọa Thích Thái Hòa - Cố Vấn GĐPTVN Trên Thế Giới - nhân dịp Xuân Tân Mão (2011).

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.