Phật đản Liên Hiệp Quốc 2007 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1270 | 05-03-2011

Phật đản Liên Hiệp Quốc 2007 - Thích Nhật Từ

Phật đản Liên Hiệp Quốc 2007. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 30-05-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1919,Phat-dan-Lien-Hiep-Quoc-2007.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.