Phật giáo cho người bắt đầu - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1330 | 06-03-2013

Phật giáo cho người bắt đầu - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Phật giáo cho người bắt đầu - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân buổi quy y Tam Bảo cho hơn 300 Phật tử mới tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/05/2012 (15/04 Nhâm Thìn). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6735,Phat-giao-cho-nguoi-bat-dau.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.