Phật Giáo Hoá Lễ Hội Tình Yêu - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

556 | 10-07-2016

Phật Giáo Hoá Lễ Hội Tình Yêu - TT.Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 2 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại Chùa Giác Ngộ
Ngày 13-2-2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại :
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-2-nam-2006/phat-giao-hoa...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.