Phật Giáo Nhập Thế 02 - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1044 | 29-05-2011

Phật Giáo Nhập Thế 02 - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Phật Giáo Nhập Thế 02 - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại trường hạ chùa Sùng Quang, tỉnh Thái Bình, ngày 01/07/2008.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.