Phật giáo ứng dụng 07: Phật giáo và hiến nội tạng, hiến xác - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1185 | 16-08-2012

Phật giáo ứng dụng 07: Phật giáo và hiến nội tạng, hiến xác - Thích Nhật Từ

Phật giáo ứng dụng 07: Phật giáo và hiến nội tạng, hiến xác - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại học viện PGVN tại TP. HCM, ngày 22/11/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6608,Phat-giao-ung-dung-07-Phat-gia...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.