Phật giáo ứng dụng 08: Phật giáo và cai nghiện thuốc lá - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1575 | 16-10-2012

Phật giáo ứng dụng 08: Phật giáo và cai nghiện thuốc lá - Thích Nhật Từ

Phật giáo ứng dụng 08: Phật giáo và cai nghiện thuốc lá - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6614,Phat-giao-ung-dung-08-Phat-gia...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.