[Phật giáo ứng dụng 3] Đạo đức học chính trị - Thích Nhật Từ - 2011

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

216 | 01-09-2016

[Phật giáo ứng dụng 3] Đạo đức học chính trị - Thích Nhật Từ - 2011

Giảng ngày 27-09-2011 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/phapam/phat_giao_ung_dung_03_dao_duc_hoc_chinh_...
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.