[Phật giáo ứng dụng 4] Phật giáo và trợ tử - Cái chết êm dịu - Thích Nhật Từ - 2011

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

994 | 04-09-2016

[Phật giáo ứng dụng 4] Phật giáo và trợ tử - Cái chết êm dịu - Thích Nhật Từ - 2011

Giảng ngày 11-11-2011 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/phapam/phat_giao_ung_dung_04_phat_giao_va_tro_t...
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.