Phật giáo và các vấn đề xã hội - phần 4/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1079 | 07-12-2010

Phật giáo và các vấn đề xã hội - phần 4/5

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 23/11/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2509,Phat-giao-va-cac-van-de-xa-hoi...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.