Phật Giáo Và Khủng Hoảng Tài Chính - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1138 | 19-07-2011

Phật Giáo Và Khủng Hoảng Tài Chính - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Phật Giáo Và Khủng Hoảng Tài Chính - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 08/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3301,Phat-Giao-Va-Khung-Hoang-Tai-C...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.