Phật hóa gia đình và xã hội - TT. Thích Nhật Từ - 06/12/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

732 | 17-12-2015

Phật hóa gia đình và xã hội - TT. Thích Nhật Từ - 06/12/2015

Phật hóa gia đình và xã hội - TT. Thích Nhật Từ - 06/12/2015
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/12/2015
Nghe và download mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/phat-hoa-gia-dinh-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.