Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25 - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

810 | 25-03-2015

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 25 - Thầy Thích Phước Tiến

Phật pháp Vấn Đáp kỳ 25 do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Những câu trả lời nhằm giải đáp những thắc mắc trong vấn đề tu học của Phật tử tại hải ngoại trong lần hoằng pháp tại Mỹ và Canada năm 2014.

http://phatphapungdung.com/phap-am/phat-phap-van-dap-ky-25-thich-phuoc-t...

http://www.phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
https://www.facebook.com/tuvientuongvanfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.