Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 35 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thể loại: 
Video

168 | 19-07-2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 35 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Bài giảng Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu: Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 35. Thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Melbourne, Australia), ngày 26/03/2017 (01/03/Đinh Dậu)
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.