Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 39 - Đại Đức Thích Phước Tiến tại Canada 2017

Thể loại: 
Video

124 | 11-12-2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 39 - Đại Đức Thích Phước Tiến tại Canada 2017

Bài pháp thoại Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 39 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Từ Thuyền (Toronto, Canada), ngày 30-09-2017
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: https://phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.