Phật tích Ấn Độ 1 - Ý nghĩa chiêm bái Phật tích - Phần 05

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1037 | 18-03-2010

Phật tích Ấn Độ 1 - Ý nghĩa chiêm bái Phật tích - Phần 05

Thầy Nhật Từ giảng nhân chuyến hành hương Ấn Độ tháng 3-2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4706,Phat-Tich-an-do-1-y-Nghia-Chie...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.