Phật tích Ấn Độ 2: 02. Lâm Tỳ Ni - Nơi Phật đản sanh - phần 2/3

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1027 | 15-12-2010

Phật tích Ấn Độ 2: 02. Lâm Tỳ Ni - Nơi Phật đản sanh - phần 2/3

Thầy Nhật Từ giảng tại vườn Lâm Tỳ Ni, Nepal.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.