Phật tích Ấn Độ 2: 07. Núi Linh Thứu và triết lý Đại Thừa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

227 | 23-06-2016

Phật tích Ấn Độ 2: 07. Núi Linh Thứu và triết lý Đại Thừa

Thầy Nhật Từ giảng tại Núi Linh Thứu, Ấn Độ.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.