Phật tích Ấn Độ 2: 07. Núi Linh Thứu và triết lý Đại Thừa - phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1016 | 15-12-2010

Phật tích Ấn Độ 2: 07. Núi Linh Thứu và triết lý Đại Thừa - phần 2/2

Thầy Nhật Từ giảng tại Núi Linh Thứu, Ấn Độ.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.