Phật Tích Ấn Độ 2: Lâm Tỳ Ni - Nơi Phật Đản Sinh - Phần 02

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1325 | 02-05-2010

Phật Tích Ấn Độ 2: Lâm Tỳ Ni - Nơi Phật Đản Sinh - Phần 02

Thầy Nhật Từ giảng nhân chuyến hành hương Ấn Độ tháng 3-2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4707,Phat-Tich-an-do-2-Lam-Ty-Ni---...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.