Phật Tích Ấn Độ 2: Lâm Tỳ Ni - Nơi Phật Đản Sinh - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1205 | 04-01-2013

Phật Tích Ấn Độ 2: Lâm Tỳ Ni - Nơi Phật Đản Sinh - Thích Nhật Từ

Phật Tích Ấn Độ 2: Lâm Tỳ Ni - Nơi Phật Đản Sinh - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Nepal. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4707,Phat-Tich-an-do-2-Lam-Ty-Ni---...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.