Phật Tích Ấn Độ 4: Kusinaga - Nơi Phật Nhập Niết Bàn - Phần 03

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1424 | 21-06-2010

Phật Tích Ấn Độ 4: Kusinaga - Nơi Phật Nhập Niết Bàn - Phần 03

Thầy Nhật Từ giảng nhân chuyến hành hương Ấn Độ tháng 3-2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4709,Phat-Tich-an-do-4-Kusinaga---N...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.