Phật Tích Ấn Độ 5: Thành Xá Vệ Và Tịnh Xá Kỳ Viên - Phần 03

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1110 | 08-08-2011

Phật Tích Ấn Độ 5: Thành Xá Vệ Và Tịnh Xá Kỳ Viên - Phần 03

Thầy Nhật Từ giảng nhân chuyến hành hương Ấn Độ tháng 3-2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4710,Phat-Tich-an-do-5-Thanh-Xa-Ve-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.