Phật tích Kushinagar - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

410 | 09-11-2016

Phật tích Kushinagar - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Kushinagar ( Câu Thy Na) ngày 21-10-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.