Phát triển đạo tràng công đức vô lượng - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

621 | 23-03-2016

Phát triển đạo tràng công đức vô lượng - TT. Thích Nhật Từ

Phát triển đạo tràng công đức vô lượng
Giảng tại chùa Linh Xứng, Thanh Hóa, ngày 28/01/2016

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/phat-trien-dao-tra...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.